Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Veel gestelde vragen

Financieel

 • V: Op het overzicht van mijn zorgverzekeraar staat een Tarief Terhandstelling. Wat houdt dit in?

  A: In Nederland zijn de kosten voor de farmacie verdeelt in 2 componenten; de kosten voor het geneesmiddel en de kosten voor de terhandstelling. Hierdoor kunt u duidelijk zien welke kosten wij als apotheek aan u berekenen. De geneesmiddelkosten zijn de kosten voor de daadwerkelijke tabletjes (materiaalkosten). De terhandstellingskosten kunt u vergelijken met ons uurloon. Hiervan betalen wij ons personeel, de gas en elektra etc. Samen met uw zorgverzekeraar wordt jaarlijks het terhandstellingstarief bepaald.

 • V: Ik heb op het overzicht van mijn zorgverzekeraar een Tarief Begeleidings Gesprek Nieuw Geneesmiddel staan. Wat houdt dit in?

  A: Wettelijk zijn wij als apotheek verplicht tenminste jaarlijks uw dossier te actualiseren. Indien u een geneesmiddel nog nooit gebruikt hebt, of langer dan een jaar niet gebruikt hebt, vinden er extra controles plaats door de apotheker en de apothekersassistentes. Hiervoor geldt een hoger tarief dan bij de gewone Terhandstelling, het is immers meer werk.

 • V: Waarom worden mijn geneesmiddelen niet vergoed en hoe kan ik dit vooraf zien?

  A: De vergoeding van uw geneesmiddelen wordt bepaald door het Zorginstituut Nederland, samen met het College ter beoordeling van Geneesmiddelen. Op Medicijnkosten.nl kunt u terugvinden of uw geneesmiddel vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Het geneesmiddel wordt vergoed
  • Het geneesmiddel wordt niet vergoed
  • Het geneesmiddel wordt vergoed onder voorwaarden. Het kan zijn dat er een machtiging vooraf noodzakelijk is, of dat het alleen vergoed wordt bij chronisch gebruik (langer dan 6 maanden aaneengesloten).
 • V: Wat houdt het preferentiebeleid van mijn zorgverzekeraar in?

  A: Veel zorgverzekeraars hebben een zogenaamd preferentiebeleid. Dit houdt in dat alleen het middel van de door hen aangewezen fabrikant vergoed wordt, tenzij het medisch niet verantwoord is dat u dit merk gebruikt.

 • V: Wat is Medische Noodzaak en wie bepaald dit?

  A: Alleen uw arts kan Medische Noodzaak op het recept vermelden. Zonder deze melding zal een recept voor een niet-preferent geneesmiddel niet vergoed worden. Het is echter de taak van de apotheker en zorgverzekeraar om deze Medische Noodzaak te controleren. Hierbij geldt de stelregel dat als een geneesmiddel nog nooit geprobeerd is, of als de hulpstoffen identiek zijn, er per definitie geen Medische Noodzaak is. Wij zullen altijd proberen in samenspraak met uw huisarts een passend middel voor u te vinden.